Education

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” ― Nelson Mandela

Growth

"I think that our fundamental belief is that for us growth is a way of life and we have to grow at all times." -Mukesh Ambani

Share

"Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared." ~ Buddha
 
మిత్రులకు నమస్కారం మరియు స్వాగతం. . . . హాయ్ మిత్రులారా నా సైట్ ద్వారా మీకు తెలుగు వార్తల ముఖ్యాంశాలు కార్టూన్ లు తమాషా కొటేషన్లు కొన్ని విడియోలు దొరుకుతాయి . . ...ఇంకా రేడియో ఖుషి ఆడియో సాంగ్స్ లభిస్తాయి. మీ సలహాలు తెలపండి బై బై

National Science Day

27, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

National Science Day is celebrated in India on 28 February each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir Chandrasekhara Venkata Raman on 28 February 1928.
For his discovery, Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930.

History of National Science Day

In 1986, the National Council for Science and Technology Communication (NCSTC) asked the Government of India to designate 28 February as National Science Day. The event is now celebrated all over the country in schools, colleges, universities and other academic, scientific, technical, medical and research institutions. On the occasion of the first National Science Day on 30 May 2000, the NCSTC announced institution of the National Science Popularization awards for recognizing outstanding efforts in the area of science communication and popularization. Sir C. V. Raman worked at Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata, West Bengal, India during 1907 to 1933 on various topics of Physics making discovery of the celebrated effect on scattering of light in 1928, which bears his name and that brought many accolades including the Nobel Prize in 1930. The American Chemical Society designated the 'Raman Effect' as an International Historic Chemical Landmark in 2013.

CHRISTMAS TREE

24, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

A Christmas tree is a decorated tree, usually an evergreen conifer such as spruce, pine or fir, traditionally associated with the celebration of Christmas. An artificial Christmas tree is an object made to resemble such a tree, usually made from polyvinyl chloride 
The tree was traditionally decorated with edibles such as apples, nuts or other foods. In the 18th century, it began to be illuminated by candles, which with electrification could be replaced by Christmas lights. Today, there are a wide variety of traditional ornaments such as garland, tinsel, and candy canes. An angel or star might be placed at the top of the tree to represent the angel Gabriel or the Star of Bethlehem from the Nativity.
The custom of the Christmas tree developed in early modern Germany with predecessors that can be traced to the 16th and possibly the 15th century, in which devout Christians brought decorated trees into their homes. Christmas trees are hung in St. George's Church, Sélestat since 1521. It acquired popularity beyond Germany during the second half of the 19th century. The Christmas tree has also been known as the "Yule-tree", especially in discussions of its folkloristic origins.

Georgia
Georgians have their own traditional Christmas tree called Chichilaki, made from dried up hazelnut orwalnut branches that are shaved to form a small coniferous tree. These pale-colored ornaments differ in height from 20 cm (8 in) to 3 meters (10 feet). 

Poland

There was an old pagan custom of suspending at the ceiling a branch of fir, spruce or pine called Podłaźniczka associated with Koliada. The branches were decorated with apples, nuts, cookies, coloured paper, stars made of straw, ribbons and colored wafers. People believed in the tree magical powers linked with harvesting and success in the next year.

Facts on Christmas tree
·         . The use of evergreen trees to celebrate the winter season occurred before the birth of Christ.
·         The first decorated Christmas was in Riga, Latvia in 1510.
·         Christmas trees remove dust and pollen from the air.
·         Artificial trees will last for six years in your home, but for centuries in a landfill.
·         59 percent of real Christmas trees harvested are recycled in community programs

Records on Christmas tree
·         The largest floating Christmas tree measures 85 m (278 ft 10 in) in height and was erected as an annual tradition in Rodrigo De Freitas Lagoon in Rio De Janeiro, Brazil for Christmas 2007.
·         350 garlands measuring 3 m (9 ft 10 in) long and fitted with 576 lights were hung on the tree. Using voltage calculations, witnesses were able to ascertain exactly how many lights were successfully lit throughout the required 5 minutes.


THE FACTS OF MOON

23, నవంబర్ 2013, శనివారం


How long does it take the Moon to orbit the Earth?
The Moon takes about 27 days (27 days, 7 hours, 43 minutes, 11.6 seconds) to go all the way around the Earth and return to its starting position.
The Moon's orbit around the Earth is a slightly squashed circle called an ellipse.
What is a Lunar Month?
A lunar month is the time the moon takes to pass through a complete cycle of its phases and is measured from New Moon to New Moon. A lunar month is about 29.5 days (29 days, 12 hours, 43 minutes, 11.6 seconds)
Why is a Lunar month (29.5 days) longer than the number of days it takes the Moon to orbit the Earth (27.3)?
Whilst the Moon is orbiting the Earth, the Earth is constantly moving because it is orbiting the sun. The Moon therefore travels slightly more than 360° to get from one new moon to the next. Thus the lunar month is longer
How old is the Moon?
The Moon is 4.5 billion years old.
Which direction does the Moon travel around the Earth?
Looking down from the north pole we would see the Moon orbiting counterclockwise from west to east.
Did you know?
The moon moves toward the east in our sky by about 12 degrees each day.
The moon rises in the east and sets in the west
How far is the Moon from Earth?
The Moon is about 250,000 miles (384,400 kilometres) from Earth.
Travelling by car:
   Travelling by rocket:
   Travelling by light speed:
130 days
13 hours
1.52 sec

రక్షిత సుమ-అడుగులు పై విశ్లేషణ

21, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం


Narayana Sharma Mallavajjala గారి ఈనాటి కవిత-45 గా నా కవిత ‘‘ అడుగులు’’ పై kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) గ్రూపులో చేసిన విశ్లేషణఒక వస్తువునుంచి ప్రకృతిని వెదుక్కోవటం.ప్రకృతినించి వస్తువును చేరటం తొలినాళ్లలో రాసేవారికి ఒక కవిత్వీకరణ సూత్రం.ప్రాసను (ప్రాస కవిత్వ భాగమే ..కాని కేవలం ప్రాస గాదు)కవిత్వ మనుకోవటం అక్కడినుండే మొదలైంది. చాల కాలం క్రితం ఒక పదాన్నో ,వాక్యాన్నో ఊనికగా తీసుకుని కవిత్వం రాసే వారు.నిర్వహణకోసం ఇదొక ప్రాతిపదిక మార్గం.

అవిజ్ఞులు

ఎవర్రా బాబు అది 
నగరపు నల్లబల్ల నుదుటిపై
విఘ్నధిపతి అర్ధాన్ని
తిరగేసి రాసింది?
మీ రెండు సిమ్ముల సోల్లో
భక్తి బాలెన్సుంటే
కాసేపలా ఊగులాట్టం ఆపి
ఆయనతొనే సరాసరి
ఓ కాన్ఫరెన్స్ కలపండి
ఇదంతా
ఇలాగే అవసరమా?
అని అడిగేస్తానోసారి.
తేది. 18-09-2013
(నగర వాచకం... నిమజ్జనపు వేళ)

అడుగులు

9, మార్చి 2013, శనివారం

డౌటుంటే డాడీనడుగుఅనుమానముంటే అమ్మనడుగు 
ఆచీతూచక అడుగేస్తే 
గడబిడల ప్రపంచంలో
తడబడే ప్రమాదముందని గుర్తెరుగు…

గురి వైపు సాగాలంటే గురువునడుగు
పోగుబడ్డ ప్రపంచ విషయాలను పరిశీలిస్తానని పుస్తకాన్నడుగు
వెనక్కితిరిగి ఓ సారి పసితనాన్ని చూసి
వసివాడని సంతోషాల కొసరడుగు
మసిబారని ఆలోచనల మెరుపడుగు

ఆసరాతగ్గితే నేస్తన్నడుగు
వెలుగెక్కడుందని నీడనడుగు 
గమ్యాన్ని చేరేలా నడవాలంటే,
ముళ్ళకంపల ముద్దుల్ని మందుపాత్రల హద్దుల్నీ
దాటేయాలి నీ ప్రతి అడుగు ….


పరుగెత్తడమే కాదు పడకుండని తూకం కావాలి.
ప్రవహించడమే కాదు పదునెక్కే ప్రగతి వుండాలి.

http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/527665607286196/

చెకుముకి రాయి

4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం
ఏ రాపిడి లేకుండా నిప్పు ఎలా పుడుతుంది ?
ఏ స్పందన లేకుండా హృదయమెలా బతుకుతుంది ?
చిరు చైతన్యం పెరగకుండా లోకమెలా నడుస్తుంది?

వెలుతురనే చురకుంటే చీకటికే బెరుకు
పసిబుగ్గల నవ్వంటే పాపానికి జడుపు
కొంచెమైన మంచి తలపు మార్పువైపు నడుపు

చదవనిదే మనిషికేల జ్ఞానం మదికెక్కుతుంది ?
చెక్కనిదే రాయి ఎలా శిల్పమై నిలుస్తుంది?
కదలికలే లేకుంటే ఓ సుమా
ఫలితమెలా పుడుతుంది?

మట్టిగొంతు తడిపేందుకు ఒక్కచినుకు చాలు
చెడునడతను ఆపేందుకు ఒక్క చరుపు మేలు
వూహల్లో గీతలకూ వాస్తవాన రూపమేది.
పనిలోనికి మారనిదే జ్ఞానానికి విలువేది.

మదిపరుగులు చాలవసలు కాళ్ళకు పని చెప్పు
చూపులతో ఆశించకు చేతలు నడిపంచు
చీకటిలో చింతించకు చేతన వెలిగించు
చైతన్యపు రూపమై పయనం సాగించు


http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/511267652259325/

Blooming flower on red planet(mars)

6, జనవరి 2013, ఆదివారం   A peculiar petal-shaped cluster spotted on Mars by NASA scientists has sparked speculation that flowers might be blooming on the red planet.
The so-called “Martian flower” is seen in an image captured by NASA’s Curiosity rover last month. In the image, pearl- colored petals appear to sprout from a rock’s surface.
Space fans on online discussion forums remarked that it might be quartz embedded in the rock. One optimistic commenter suggested it might be the pistils of a blooming flower, the New York Daily News reported.
A similar find in October last year had turned out to be a piece of plastic that had fallen from the rover itself.
“But the cluster appears to be part of the rock,” NASA spokesperson Guy Webster told the Daily News in an email.

అశాశ్వతం

20, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

 'నీటిబుడగ పగులుతూ చెబుతుంది
జీవితం శాశ్వతం కాదని
ఆకురాలుతూ తలూపుతుంది
అవును అది నిజమేనని


'Life is not eternal'
says the bubble,
'yes it is true'
nodded the falling leaf.

'जीवन शाश्वत नहीं है'
बुलबुला कहते हैं,
'हां, यह सच है'
पत्ता गिरने हिलाया

http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/471853429534081/

రక్షిత సుమ || పండుగ వెన్నెలల మామ ||

19, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం


చందమామ కోసం
పండుగ ఎదురు చూడటం
ఎంత బాగుంది!

చవితి రోజు
నెలవంకతొ
దొంగా పొలీసాట
భలే బాగుంది.

వేషం,భాష వేరేమో కాని
అందరం భూమి తల్లి పిల్లలమే

ఈ అమ్మ తమ్ముడివేగా
ఓ చందమామ
అందుకే నీవంటే మాకంత ప్రేమ.

ఎవరింట పండగైనా
తొలి అథిధివి
నువ్వే!

చల్లదనమేగాని
పగలసెగ నెరుగవు
వెన్నెల సహనం మాక్కూడా ఇవ్వు
కాకెంగిలితో చాక్లెట్ ముక్కలు పంచినట్లు

అందాల మామ
మా చందమామ!


(పదాలు సరిచేసి ఇచ్చిన మా డాడికి థాంక్స్)

Page Numbers

Funny One Liner